Monday, July 6, 2009

Rèn con đi ngủ sớm như thế nào?

Bài này mẹ CV đang viết bên WTT, thực sự mới chỉ chia sẻ kinh nghiệm rèn hai bé Cún và Vịt đi ngủ thôi. Mẹ CV copy link tiếng Anh vào đây, để khi nào có thời gian sẽ tóm tắt lại

http://www.pantley.com/elizabeth/books/0071381392.php

Các lời khuyên nói chung của Elizabeth Pantley

http://www.pantley.com/elizabeth/advice/index.html

No comments:

Post a Comment